Vindecarea slugii sutasului

Vindecarea slugii sutasului

Rugati-va unii pentru altii“ (Iacob 5, 16)

Sfanta Scriptura tine in ma­re cinste rugaciunea. Pe fiecare pa­gina vorbeste despre puterea si roadele rugaciunii. In ru­ga­ciu­ne se infaptuieste legatura o­mului credincios cu Dum­nezeu. Pentru omul care se afla in starea de rugaciune, Dum­nezeu nu mai este numai o te­ma de gandire, ci o realitate pre­zenta in fata lui. In mo­men­t­e­le de rugaciune crestinul nu es­te singur, chiar daca nu e in le­gatura cu nimeni dintre oameni, ci vorbeste cu Dumnezeu, mai bine zis este in dialog cu Dum­nezeu, intrucat nu numai el vorbeste catre Dumnezeu, ci si Dumnezeu vorbeste catre el, ras­punzand cu fagaduintele, cu a­sigurarile si cu mangaierile Lui la cererile celui ce se roaga, la grijile si la durerile acestuia.

De aceea, din rugaciune ii vine celui ce se roaga linistire, rab­dare, nadejde si inseninare, ori­care ar fi necazurile care il in­valuie; ii vine rabdare in a su­por­­ta greutatile si putere de a s­ta­rui in efortul pentru invin­ge­­rea lor. Prin rugaciune, pute­rea lui Dumnezeu se comunica o­mului care se afla in convorbi­re cu El.

De cele mai multe ori omul cre­dincios nu se roaga numai pen­tru sine, ci si pentru altii. Chiar si atunci cand se roaga pen­tru sine, se roaga sa fie fo­lo­­sitor altora. La randul ei, gri­ja pentru altii in rugaciunea lui, dragostea de altii, da un plus de putere celui ce se roaga, fa­ce ca rugaciunea lui sa fie si mai calda.

Despre puterea deosebita a ru­gaciunii facute pentru altii a­min­tim cuvintele pline de un bo­­gat si adevarat continut ale Sfan­­tului Apostol Iacob, cu­prin­se in epistola sa: „Rugati-va u­nul pentru altul, ca sa va vin­de­cati, ca multa putere are ru­ga­ciunea dreptului in lucrarea ei“ (Iacob 5, 16).

Dumnezeu, Care a creat si sus­tine prin suflet viata si orga­ni­­zarea trupului, Isi comunica pu­terea intaritoare si sustina­toa­re a sufletului si prin acesta pu­terea de sustinere si de re­fa­ce­re a organizarii echilibrate a tru­pului, prin firul rugaciunii. Prin acest fir se infaptuieste tran­sfuzia de putere de la Dum­nezeu la sufletul si trupul nos­tru. Dumnezeu poate aduce ast­fel prin rugaciune o in­drep­ta­re sau o intarire in starea tul­burata sau slabita a trupului, facand ca substantele infu­za­te in el ca medicamente sa se in­cadreze deplin in organismul tru­pului si sa-i refaca echilibrul tulburat, sau sa restabi­leas­ca acest echilibru chiar si a­tunci cand substantele medi­ca­le infuzate se dovedesc fara e­fect. De cate ori nu ne spun me­dicii: trebuie sa-ti mentii cu­ra­­jul, trebuie sa fii optimist, sa ai incredere, trebuie sa te fe­resti de suparari, nu te lasa de­pri­mat de insuccese, de piedicile ce ti se pun de catre cei ce nu-ti vor binele, de durata bolii! Fa­ra aceasta, medicamentele nu-ti pot fi de mare folos.

Dar cand poate castiga cre­din­­ciosul mai multa incredere, de­cat atunci cand simte prin ru­gaciune ca este in comuniu­ne cu Dumnezeu? Sfantul A­pos­­tol Iacob spune direct ca prin rugaciune nu ne vindecam nu­mai pe noi insine, ci si unii pe altii. Aceasta pentru ca ru­ga­ciunea facuta pentru altii, cand este insufletita de o mare gri­ja iubitoare fata de ei, este mai puternica decat ruga­ciu­nea pentru noi insine. Ruga­ciu­nea aceasta este plina de forta si de efect, spune Sfantul Apos­tol Iacob. Daca rugaciunea in ge­neral nu este o simpla in­si­ra­re de cuvinte, ci e plina de pu­te­r­e, cu atat mai mult ru­ga­ciu­nea pentru altii poarta in ea pu­tere, poarta puterea fiintei noas­tre, mobilizata si sporita de puterea lui Dumnezeu, spre cei pentru care o facem.

Gandul si cuvantul nostru bun indreptate spre altul ii duc a­celuia putere, caci noi nu suntem separati unul de altul in pla­nul nevazut, atunci cand sun­tem legati prin iubire. Cu a­tat mai mult ii duc aceluia pu­te­­rea gandul si cuvantul nostru, cand sunt gand si cuvant de rugaciune, cand il prindem si pe acela in legatura noastra cu Dumnezeu. Atunci, de la noi la el curge nu numai puterea fi­in­tei noastre, ci si puterea lui Dum­nezeu care e in noi prin ru­gaciune.

In rugaciunile ce le facem u­nii pentru altii nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci si unii cu al­tii in Dumnezeu. Puterea lui Dum­nezeu circula atunci in noi. Asa circula puterea lui Dum­nezeu in noi toti care ne ru­gam impreuna si unii pentru al­tii in vremea Sfintei Litur­ghii. Si prin insusi acest fapt ru­gaciunea este o valoare si o man­gaiere prin ea insasi. Este o bucurie si o mangaiere sa pu­tem zice unii catre altii ceea ce a spus Sfantul Apostol Pavel: „Sun­teti in inimile noastre, ca im­preuna sa murim si impre­u­na sa traim“ (2 Corinteni 7, 3). Pro­priu-zis, cei ce au pe altii in ini­ma lor si prin aceasta Il au pe Dumnezeu Insusi nu mai mor, sau chiar daca mor, ei sunt vii in vecii vecilor. Si a­ceas­ta este Biserica, ca unitate in Dumnezeu: prezenta unora in inimile celorlalti. Aceasta u­ni­tate este infaptuita si traita mai ales in rugaciunile unora pen­tru altii.

Da-ne, Doamne, duhul acestei rugaciuni in toata vremea, ca odata cu aceasta sa avem u­ni­rea cu Tine si cu ceilalti, sa a­vem viata care nu se sfarseste. Caci viata este una cu dra­gos­tea si dragostea in veci nu pie­re. Da-ne sa Te laudam cu o gu­ra si cu o inima, adica in de­pli­na unitate a dragostei nein­ce­­tate si vesnice. Amin!

Parintele Dumitru Staniloae

Predica publicata in revista Gla­sul Bisericii, nr. 5-6